We’re Mind, the mental health charity

We believe no one should have to face a mental health problem alone.

mind_chair

We’re here for you.

Whether you’re stressed, depressed or in crisis.

We’ll listen, give you support and advice, and fight your corner.

We’ll push for a better deal and respect for everyone experiencing a mental health problem.

CB Mind

Mind, yr elusen iechyd meddwl, ydym ni 

Rydym yn credu na ddylai unrhyw un orfod wynebu problem iechyd meddwl ar eiben ei hun.

mind_coffeeRydym yma i’ch helpu chi.

Pa un ai ydych chi’n teimlo o dan straen,

Yn dioddef o iselder neu mewn argyfwng,

byddwn yn gwrando, yn rhoi cefnogaeth a chyngor, ac yn ymladd eich achos.

A byddwn yn brwydro am well triniaeth a pharch tuag at bawb sydd yn profi problemau iechyd meddwl.

 

Create your own user feedback survey